View on GitHub

OSM Scout Server

Maps server providing tiles, geocoder, and router
English español français svenska

OSM Scout Server

OSM Scout Server kan användas som ersättning för online-karttjänster och tillhandahåller kartor, söktjänst och ruttberäkning. OSM Scout Server möjliggör därmed offline-användnig om enheten har både server och klient installerad. OSM Scout Server är huvudsakligen utvecklad för Sailfish OS, men kan också användas i andra reguljära Linux-system.

Det här är en användarhandledning med beskrivning av serverinställning och populära klienter för offline-drift. För utvecklingsinformation, se projektets GitHub-sida och README.

Driftläge

Till skillnad från offline-navigeringslösningar som tillhandahålls av andra applikationer, är servern en av två delar som krävs för användning. Användaren måste ha servern och en klient som körs samtidigt och kan kommunicera med varandra.

Efter installation, kommer servern främst att köras i bakgrunden medan åtkomst till kartor och navigeringsinstruktioner fås via klienten. Serverns GUI behövs endast för att hantera kartor på enheten.

I Sailfish OS skulle det normala driftläget kräva att servern körs som minimerat program och klienten öppnas vid behov. Alternativt kan servern aktiveras automatiskt av systemd vid anrop från klienten. Ett sådant driftläge låter klienten komma åt servern utan att exponera serverns GUI.

Konfigurera servern

Det krävs flera steg för att konfigurera servern. Följande handledning riktar sig till Sailfish OS-användare.

Moduler

Servern använder ett modulsystem med två separata moduler som krävs för drift. Fortsätt till Jolla Store eller OpenRepos och installera OSM Scout Server modul: Route och OSM Scout Server modul: Fonts. Starta om servern vid anmodan, efter installation av moduler. Modulerna används automatiskt och behöver inte startas av användaren.

Lagring

OSM Scout Server behöver lagra kartor, och lagringskraven kan vara betydande. För att lagra kartor och hantera dem krävs en separat mapp. Observera att OSM Scout Server, som en del av hanteringen, kan ta bort filer från den mappen på ditt kommando. Således är det viktigt att allokera en sådan mapp och tilldela den till OSM Scout Manager. Se Lagringshandledningen som exempel på hur man gör det med FileCase.

Karthanterare

Använd karthanteraren för att ladda ner, uppdatera och ta bort kartor. Prenumeration på kartor och deras nerladdning, beskrivs i Karthanteringsguiden.

Efter att kartorna laddats ner, är du klar att fortsätta med konfiguration av kartklienten. Välj motsvarande avdelning nedan, för hjälp med konfigurationen.

Språkval

Servern använder “natural language processing (NLP)”, som täcker behandlingen av adresser på ett stort antal språk - libpostal. För att begränsa resursanvändningen bör du specificera språken, som visat i Språkvalsguiden.

Profil

OSM Scout Server använder profiler, för att förenkla konfigurationen. Du ombeds att välja profil vid första starten och du kan ändra profil senare, som visat i Profilvalsguiden.

Inställningar

Det finns flera inställningar som kan vara användbara för att ställa in serverfunktioner. Bland andra inställningar inkluderar detta språkinställningar, enhetsinställningar och om servern aktiveras automatiskt. Se några exmpel i Inställningsexempel.

Konfigurera klienten

Efter att servern har konfigurerats och kartor laddats ner, måste åtkomst till servern konfigureras i klenten/klienterna.

För Poor Maps, finns instruktioner här.

För modRana, finns instruktioner här.

Efter klientkonfiguration, kan du använda den/dem tillsammans med OSM Scout Server för åtkomst till offline-kartor.